Disclaimer

Alle aanbiedingen van Slow Series zijn vrijblijvend. Tekstuele fouten, prijs- en productwijzigingen zijn voorbehouden. Afbeeldingen, kleuren, beschrijvingen en opgaven met betrekking tot afmetingen, eigenschappen e.d. gelden bij benadering en binden ons niet.

Alle informatie op deze website van Slow Series is auteursrechtelijk beschermd. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slow Series niet toegestaan om de op deze website opgenomen informatie, tekst, foto’s en dergelijke geheel of gedeeltelijk te reproduceren, kopiëren, aan te passen, openbaar te maken of toestemming te geven voor publicatie. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Wij kunnen echter geen garantie geven met betrekking tot de volledigheid en juistheid van de vermelde informatie.

 

 

Privacy Policy

Slow Series gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Na het doorgeven van uw contactgegevens geef je ons toestemming deze gegevens te verwerken in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gegevens gebruiken.

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Slow Series gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de opdrachten die je aan ons hebt verstrekt, het verzenden van onze nieuwsbrief, het contact opnemen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren en het informeren over wijzigingen van onze diensten.

 

Het bewaren van je persoonsgegevens

Slow Series zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens bewaard worden.

 

Gegevens delen met derden

Wij zullen je persoonsgegevens nooit delen aan derden voor commerciële doeleinden, maar zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit betreft de volgende partners & partijen:

  • Antagonist (hosting server)
  • Google (betreft Google-Analytics)
  • WordPress & Woocommerce (betreft webshop)
  • Klarna (betaalsysteem)

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar laura@slowseries.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy, vragen wij daarbij om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Gebruik van Google Analytics op de website

Wij analyseren het gebruik van onze website www.slowseries.nl. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maken we gebruik van het IP-adres van je computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan je computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via laura@slowseries.nl.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

 

2019 © Slow Series   |  laura@slowseries.nl